COSMA Research

Communication, Strategy and Media Analysis

Artikler/Debatindlæg

view:  full / summary

De sociale medier i valgkampen

Posted on April 21, 2015 at 8:20 AM Comments comments (4)

I anledning af, at 2015 er valgkampår, så kommer lige her de fire grunde til, at Facebook i 2011 ville komme til at præge valget

 

Af Lars Holmgaard Christensen 2011 til gennemsyn i 2015

Bliver valgkampen vundet i de sociale medier og på Facebook, bliver der igen spurgt ved dette valg. Præmissen for det spørgsmål tager afsæt i at ville måle, hvad politikerne kan få ud af at bruge de forskellige medier. Det er altså et spørgsmål om, hvorvidt politikerne kan vinde mange vælgere i de sociale medier, og om ét medie er mere betydningsfuldt end et andet.

 

Vi ved, at tv og tekst-tv er de mest dominerende nyhedsmedier i Danmark og vi ved, at Facebook er begyndt at blive en ny indgang til nyhedsstrømmen for mange. Sociale medier kommer ikke til at erstatte allerede kendte former for politisk kommunikation og vil ikke udkonkurrere de øvrige medier.

 

Sociale medier er blevet en del af kandidaternes værktøjskasse, og hvad de sociale medier kan bibringe en politikers kamp om at komme i folketinget afhænger af budskab, kandidatens status og kendthed i det øvrige mediebillede

 

Vi kan slå fast, at ved dette folketingsvalg er de sociale medier og Facebook meget betydningsfulde for politikere, men også for nyhedsmedierne og vælgerbefolkningen, som er tilstede i de sociale medier. Succeskriterierne er forskellige fra politiker til politiker og for de forskellige nyhedsmedier, så det er ikke altid lige målbart, hvis der er behov for at sige noget om størrelsen af de sociale mediers betydning, men der er flere forskelle, der gør en forskel ved dette folketingsvalg sammenlignet med valget i 2007.

 

1. For det første, så er Facebook og Twitter blevet markant mere populær og integreret i almindelig mediebrug. De sociale medier indgår altså i det totale medieforbrug og er en vigtig indgangs- og underholdningskanal for mange i forhold til politiske budskaber og en aktiv medieoplevelse.


2. For det andet, så har marketings- og kommunikationsprofessionelle siden 2007 arbejdet strategisk i forhold til at bruge de sociale medier effektivt og engagerende. Om end der stadig er eksperimenterende tiltag, så har det en betydning, at der nu er strategiske værktøjer tilgængelig, når politikere vil kommunikere og skabe relationer på Facebook og i de sociale medier.


3.For det tredje, så er de traditionelle nyhedsmediers opmærksomhed mod og brug af Facebook steget markant siden sidste valg. De traditionelle nyhedsmedier er tilstede på de sociale medier, laver historier fra de sociale medier og følger kandidater på bl.a. Facebook og Twitter. Det har en betydning, at politikernes kommunikationsrådgivere og journalister leger med teknologiske muligheder i de sociale medier. Det skaber en ny type intencitet i medieoplevelsen og etablerer nye relationer og indgange til det politiske kommunikationsrum – om end en ofte underholdende indgang


4. For det fjerde, så får brugeren en forstærket oplevelse af valgkampen ved at bruge de sociale medier. På Facebook får brugeren en mulighed for at reagere på budskaber, som kan være leveret fra forskellige nyhedskilder. Disse reaktioner er samtidig med til at bekræfte vedkommendes tilslutning til en kandidat, og bliver derfor centralt i forhold til at fremvise politiske sympatier overfor vennerne og andre, som har adgang til de kommentarer, vedkommende skriver på forskellige Facebooksider.


At brugerne deltager fremfor blot at være orienteret mod at modtage information er en mobilisering af et aktivt socialt demokrati, en politisk kultur, hvor vi vil se mindre hemmelighedskræmmeri omkring, hvad man stemmer til fordel for at melde ud til sit sociale netværk og her finde anerkendelse, bekræftelse, men også i forhold til at det giver en sikkerhed i forhold til at navigere i de mange budskaber og valgløfter.


Valgkampen er desuden en længe ventet begivenhed, som partierne og vælgerne længe har varmet op til. Ventetiden er blevet brugt til at udvikle og engagere vælgere med interaktivt indhold og sjove politiske spil i de sociale medier. Og som vi har set ved andre begivenheder, glædelige såvel som tragiske, så smykker personer på Facebook deres egne profilbilleder med symboler, der viser netop deres sympatier og politiske tilhørsforhold. Folks profilbillede på Facebook viser logoet for et bestemt parti og for nogle endda med henvisning til lokale kandidater.

 

Derfor er alle Facebook-brugere blevet nyttige lygtepæle for politiske budskaber og valgplakater.


http://journalisten.dk/fire-forklaringer-pa-hvorfor-facebook-vil-praege-valget

Crowdnursing i praksis / Artikel udgivet hos Kommunikationsforum

Posted on April 21, 2015 at 8:20 AM Comments comments (0)

Sociale Media Crowds. Kan du styre dem?

Sociale medier er et levende og uforudsigeligt sted, et organisk miljø, som kræver mere end en indholdsstrategi. Du skal crowdnurse.

Social media crowds frustrerer virksomheder, der forsøger at mobilisere en gruppe engagerede mennesker ud fra gode indholdsstrategier og med gammelkendte kommunikationsværkstøjer. Det er sandt, at succes med social media crowds kan måles i interaktioner, synes-godt-om-klik-rater og anden form for henvisningsaktivitet, men alligevel havner flere på et tidspunkt i en shitstorm eller bliver tvunget til at værne om brand og virksomhed i følelsesladede sociale happenings. I de situationer handler det mere om gruppeforståelse end om produktion af endnu mere kreativt indhold.


Læs hele artiklen på: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Crowdnursing-for-viderekommende

Kompas for Aktiv Crowdnursing

Posted on April 21, 2015 at 8:20 AM Comments comments (1)

Crowdnursing / Artikel udgivet hos Kommunikationsforum

Posted on April 21, 2015 at 8:15 AM Comments comments (0)

Nurse din målgruppe:

På sociale medier gælder det om at kultivere de personer, som er begejstrede, som kommer med kreative indfald, eller som har en brugbar paratviden. Det handler også om at skærme af, så ingen forvolder brandet skade – og at få gruppen af legekammerater til at vokse. Alt det kræver ikke bare rettidig omhu, men også rettidig omsorg: Vi må crowdnurse på sociale medier.


Og hvilke værktøjer er der så brug for? Lad os først lige opholde os lidt ved definitionen på værktøj. Værktøj er genstande, som er hensigtsmæssige til brug ved udførelsen af et bestemt arbejde, men på sociale medier er det oftest uforudsigelighed og det uventede, der præger de aktiviteter, som foregår. I stedet for at blive frustreret over mangel på de rette værktøjer, så kan der i en strategisk kommunikationssammenhæng være behov for at få flyttet fokus væk fra værktøjer til at se sociale medier som legetøj.


Læs hele artiklen på: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/omsorgsstrategier-paa-sociale-medier

Et mediebillede i forandring

Posted on April 18, 2015 at 11:05 AM Comments comments (1)


Rss_feed