COSMA Research

Communication, Strategy and Media Analysis

Cosma Research hjælper virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring og giver konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsstrategier

Cosma Research er en analyse- og vidensvirksomhed, der leverer rådgivning i forhold til strategisk kommunikation og mediestrategier med særlig vægt på brugerperspektiver og udfordringer i digitale og sociale medieløsninger.

Cosma Research bringer viden, analyse og strategisk tænkning i spil og sætter fokus på udfordringer i et digitalt medielandskab i konstant forandring.

- Inspirationsoplæg og foredragsvirksomhed

- Strategisk rådgivning

- Skræddersyede workshops og seminaraktivitet

- Udviklingsarbejde og projektdeltagelse

Cosma Research er baseret i København, men rådgivning og projektarbejde er i princippet grænseløs. Cosma Research har hjulpet en bred vifte af virksomheder og organisationer både i Danmark og internationalt.


FN-København

DigiComm ved Europaparlamentet, Bruxelles

Oxymoron Communication

Sydbank

Kommunikationsforum

Syddansk Universitet

Forsvarsakademiet

Aalborg Universitet

Tænketanken Mandag Morgen

CBS

Dansklærerforeningen

Örebro Universitet

Professionshøjskolerne i Danmark

Poynter Institute, Florida