COSMA Research

Communication, Strategy and Media Analysis

Cosma Research hjælper virksomheder med at udvikle en bedre forståelse af et mediebillede i voldsom forandring og giver konkrete redskaber til kommunikations- og formidlingsstrategier

Cosma Research er en analyse og vidensvirksomhed, der leverer rådgivning i forhold til strategisk kommunikation og mediestrategier med særlig vægt på brug af sociale medier og brugerperspektiver i digitale løsninger.

Cosma Research bringer viden, analyse og strategisk tænkning i spil og sætter fokus på udfordringer i et digitalt medielandskab i konstant forandring.

- Inspirationsoplæg og foredragsvirksomhed

- Strategisk rådgivning

- Skræddersyede workshops og seminaraktivitet

- Udviklingsarbejde og projektdeltagelse

Cosma Research er baseret i København, men rådgivning og projektarbejdet er i princippet grænseløs