COSMA Research

Communication, Strategy and Media Analysis

Udviklingsprojekter, Konferenceoplæg og Rådgivningsopgaver

2016- 2017 Internationale aktørers inflydelse på det danske mediemarked

Partnere: Mandag Morgen, Copenhagen Business School, Aalborg Universitet København og Kulturstyrelsen

Læs rapporten Globalisering af det danske mediebranche

2012-2013 EyePad – Eyetracking the News on Tablets/Udvikling af indhold til tablets og mobile platforme

Partnere: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, CCI og Visiolink

Læs rapporten EyePad - Medieforbrug på tablets

2010 - Undersøgelser af sociale mediers betydning for journalistik og nyhedsforbrug. Følg formidlingen på Nyhedernes Sociale Ansigt

2008- 2012 Forskningsprojektet Digital Urban Living

Partnere AAU, Aarhus Kommune, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Læs bogudgivelsen Byens Digitale Liv/Digital Urban Living